Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia Ogłoszenie dot. sporządzenia spisu ...

Ogłoszenie dot. sporządzenia spisu inwentarza.

Dodano: 2018-04-16 11:35:57             Zmodyfikowano: 2018-04-16 11:38:04
Rejestr zmian
Sygn.  akt I Ns 493/17
OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA
 
      Sąd Rejonowy w Prudniku, I Wydział Cywilny jako sąd spadku na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. ogłasza, że w dniu  30 listopada  2017 roku został złożony przez Arkadiusza Bulak wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Bogusława Bulak , PESEL: 57072019452, zmarłego w dniu  31 sierpnia 2007roku, ostatnio stale zamieszkałym w Nowym Świętowie nr 23.
 
POUCZENIE
1) Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.)
2) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.)
3) Osoby wymienione w pkt. 2 (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.